Príbehy zo Žufane

Píše ich sám život žuvot. Na mieste, kde sa ľudia stretávajú a žijú dni spolu s naším jedlom, sa príbehy žujú samé. Naša záľuba v písaní je takmer rovnaká ako vo varení. Máme radi ľudí, jedlo a často o tom píšeme. Tu na blogu alebo aj v našej knihe.